ترانسميتر فشار كم

پیش فرض

  نوع نمایش : Grid لیست

  • ترانسمیتر اختلاف فشار هوشمند برای فشار های ضعیف مدل PRE-50G
   نمایش سریع

   üمحدوده اندازه گیری از 250  pa  شروع می شود .

   üسیگنال خروجی : 4….20 Ma ،0…20mA ،0…10 V

  • ترانسمیتر اختلاف فشار هوشمند برای فشار های ضعیف مدل APRE-2000G
   نمایش سریع
   -دارای محدوده قابل برنامه ریزی،امکان شیفت نقطه صفر وثابت میرایی
   -دارای سیگنال خروجی 4 … 20 میلی آمپر + پروتکل HART
   -دقت اندازه گیری آن از 0.1%  شروع می گردد.
   -دارای گواهینامه ATEX(فقط APRE-2000G/PD و APRE-2000G/PZ)
  • APR-2000GALW
   نمایش سریع

   ترانسمیتر فشار APR-2000ALW/G برای اندازه گیری فشار تفاضلی گازها قابل استفاده می باشد.دارای  کاربردهای معمولی شامل اندازه گیری فشار انفجار، فشار دودکش،فشار کم در محفظه های کوره است. توانایی انتخاب ویژگی‌های تبدیل رادیکال، ترانسمیتر را قادر می‌سازد تا در سیستم‌های اندازه‌گیری جریان گاز با استفاده از لوله‌های کاهنده یا سایر عناصر بازدارنده استفاده شود. این ترانسمیتر  می تواند فشار بیش از حد تا 1 بار را تحمل  نماید.