دیتالاگر

محصول تولیدی شرکت آرکا گستر قرن

پیش فرض

    نوع نمایش : Grid لیست

    • دیتالاگر محصول شرکت آرکاگسترقرن
      نمایش سریع

      دیتالاگر یا ثبت کننده داده،  وسیله ای الکترونیکی است که بوسیله ی سنسورهایی که در آن کارگذاری شده (سنسور داخلی ) و یا سنسورهای خارجی،  داده هارا ثبت و ذخیره می نماید؛  این داده ها می توانند فشار،  دما،  سطح،  جابجایی،  مقاومت و بسیاری پارامترهای دیگر باشند. از این رو گستره ی کاربرد دیتالاگرها بسیار وسیع بوده و به همین دلیل دیتالاگرها شامل رنج بسیار وسیعی از محصولات می باشند؛ از یک دستگاه ساده اندازه گیری تا دستگاه های پیچیده که تحلیل های گوناگونی را برروی داده ها انجام می دهند.